MUDr. Jaroslava Červená

lékařka

Neurologie
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Evokované potenciály představují vyšetření, kdy jsou elektrické odpovědi mozku snímány ze skalpu pomocí povrchových elektrod (podobně jako...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Elektromyografie (EMG) je pomocná vyšetřovací metoda v neurologii, která využívá jednak elektrické stimulace periferních nervů se snímáním...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V odborných poradnách jsou dlouhodobě sledováni pacienti s již ukončenou diagnostikou (tzv. dispenzarizace), a to ve specifických...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V pohotovostní ambulanci jsou vyšetřováni pacienti s akutními stavy v oboru neurologie, většinou po převozu Zdravotnickou záchrannou...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC, iktové centrum dle dřívější terminologie) v oblastní nemocnici Trutnov a.s. (...

Stránky