Externí gynekologické ambulance

V externích gynekologických ambulancích poskytujeme základní ambulantní gynekologicko-porodnickou péči zahrnující

  • základní určení a léčbu nemocí ženských pohlavních orgánů
  • preventivních prohlídky, jejichž součástí je kromě běžného pohmatového vyšetření také cytologický stěr z čípku a kolposkopie (mikroskopické vyšetření čípku)
  • základní péči o normálně probíhající těhotenství
  • ultrazvukové vyšetření
  • kardiotokogram

Pokud stav pacientky vyžaduje složitější vyšetřování, specializované poradenství (urogynekologické, genetické) či hospitalizaci, směřujeme ji na moderně vybavené gynekologicko-porodnické oddělení v Trutnově.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V externích gynekologických ambulancích poskytujeme základní ambulantní gynekologicko-porodnickou péči zahrnující

  • základní určení a...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V externích gynekologických ambulancích poskytujeme základní ambulantní gynekologicko-porodnickou péči zahrnující

  • základní určení a...