Plicní ambulance

Kontakty

Objednávky+420 499 866 350

Ordinační doba

Den Čas
Pondělí 07.00 – 12.00
Úterý 07.00 – 12.00
Středa 07.00 – 12.00
Čtvrtek 07.00 – 12.00
Pátek 07.00 – 12.00

Provozní doba

Den Čas
Všední dny 06.00 – 15.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis pracoviště

Plicní ambulance zajišťuje diagnostickou, terapeutickou a dispenzární péči o pacienty s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí, zejm. s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), bronchiálním astmatem, tuberkulózou, sarkoidózou, pneumokoniózami a intersticiálními plicními procesy. Dále provádíme vyšetření pro posudkové účely, indikaci dlouhodobé domácí oxygenoterapie (DDOT) a lázeňské léčby a poskytujeme konziliární vyšetření pro ostatní oddělení nemocnice.

V rámci diagnostiky využíváme služeb radiodiagnostického oddělení (RTG, CT, UZ), oddělení nukleární medicíny (scintigrafie) a oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie. Dále spolupracujeme s ORL oddělením, interním oddělením, onkologickým oddělením, rehabilitačním oddělením, Plicní klinikou FNHK a Odborným léčebným ústavem Albertinum Žamberk.

Ke každému vyšetření, s výjimkou plánovaných kontrol, je vhodné doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře. Do ambulance je nutné se předem objednat, a to telefonicky v provozní době. Akutní případy jsou ošetřovány přednostně.

Personál

ambulantní sestra

Prováděné výkony

  • spirometrie
  • bronchodilatační testy
  • šestiminutový test chůzí
  • pulzní oxymetrie
  • infúzní léčba
  • inhalační léčba
  • odběry biologického materiálu (sputum, indukované sputum, krev, krevní plyny)
  • kontrola a edukace inhalačních technik

Bronchoskopie, kompletní funkční vyšetření plic (celotělová pletyzmografie, transferfaktor) a bronchokonstrikční testy objednáváme na Plicní klinice FNHK.