Lůžkové oddělení rehabilitace

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 866 427

Návštěvní hodiny

Den Čas
Pondělí – neděle 11.00 – 18.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
5. NP

Popis pracoviště

Lůžkové oddělení zajišťuje včasnou a intenzivní rehabilitační léčbu osob s poruchou pohybového aparátu. Oddělení úzce spolupracuje s Iktovým centrem. Délku hospitalizace určí rehabilitační lékař, trvá v průměru 2–3 týdny. Pacient musí být schopen zvládnout intenzivní celodenní rehabilitační program s perspektivou zlepšování stavu, aby mohl být propuštěn do domácí, následné či ambulantní péče.

Oddělení disponuje 20 lůžky ve dvou a trojlůžkových pokojích.

Spektrum péče Na našem pracovišti se zaměřujeme především na včasnou rehabilitaci po CMP a stavy po endoprotézách velkých kloubů. Z dalších diagnóz se dále jedná o stavy po úrazech a polytraumatech, vertebrogenní algické syndromy, centrální a periferní parézy, stavy po amputacích dolních končetin a j.. Fyzioterapeutky provádějí individuální tělesnou výchovu dle kineziologického vyšetření. Ošetřovatelský personál poskytuje rehabilitační ošetřovatelskou­ péči.

Cvičebny, elektroléčba a vodoléčba se nacházejí v ambulantní části oddělení, které je umístěno v přízemí téže budovy. Ergoterapeutka provádí nácvik běžných denních činností, nácvik kognitivních funkcí a spolupracuje s logopedkou při reedukaci řeči. Poskytujeme manuální i přístrojové lymfodrenáže. Na oddělení dochází 3×týdně klinická logopedka, která se věnuje reedukaci poruchy řeči a symbolických funkcí. Spolupracujeme úzce s pracovištěm ortopedické protetiky. U indikovaných pacientů zprostředkujeme psychologické vyšetření. Spolupracujeme s rodinou pacienta při řešení sociální situace, v případě potřeby kontaktujeme sociální pracovnice.

Personál

zastupující hlavní sestra
vrchní sestra
Mobil+420 727 846 335
Inspekční pokoj+420 499 866 427