Řízení kvality

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis pracoviště

Kvalita a bezpečí poskytované péče

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. se aktivně zabývá kvalitou a bezpečím poskytované péče. Od roku 2006 je opakovaně certifikována dle norem ISO pro systém managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Klinická pracoviště jsou akreditována na I. nebo II. stupeň dle požadavků odborné společnosti.

V prosinci 2016 nemocnice získala akreditaci Spojené akreditační komise České republiky. Akreditace se týká nejen zdravotní péče, ale i všech neklinických pracovišť – tedy celé nemocnice. Dlouhodobé naplňování národních akreditačních standardů zajišťuje trvalé, kontinuální zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče.

Pro zvýšení bezpečí pacientů jsou naši zaměstnanci seznámeni s managementem rizik. Personál je proškolen v používání tzv. rizikových léků, v předcházení vzniku nozokomiálních (nemocničních) nákaz. Při hospitalizaci jsou pacientům nabídnuty identifikační náramky jako prevence záměny pacienta, před operací v celkové anestézii je opakovaně ověřována totožnost pacienta i místo operace. U každého hospitalizovaného pacienta je vyhodnoceno riziko pádu. Zřetel je brán na identifikaci bolesti a nutričního rizika. V případě rizika jsou zavedena systematická opatření k prevenci podvýživy. Zavedeny jsou mnohé další postupy v souladu s platnou legislativou, které minimalizují rizika při poskytované péči.

Kvalita činnosti jednotlivých pracovišť nemocnice je sledována formou interních i externích auditů, sledovány jsou vybrané indikátory kvality péče. Prováděna je rovněž analýza evidovaných nežádoucích událostí, která následně slouží k preventivním opatřením. K řízení kvality v našem zařízení můžete přispět i Vy, pokud vyjádříte svoje podněty, připomínky k poskytované péči.

Ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Rádce pacienta2.77 MB
PDF icon Politika kvality63.06 KB