Kopírování a nahlížení do zdravotnické dokumentace

Pořizování kopií, výpisu, opisu, či nahlížení do zdravotnické dokumentace se řídí směrnicí, kterou si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit příslušné formuláře.

Ceník

první hodina pověřeného zdrav. pracovníka 240 Kč*
každých dalších započatých 30 minut 120 Kč

*) netrvá-li výkon celkem déle než 30 min, účtuje se tato položka v poloviční výši

Zhotovení kopie

formát cena
A4 jednostranná kopie černobílá 2 Kč/ks
A4 oboustranná kopie černobílá 4 Kč/ks
A3 jednostranná kopie černobílá 5 Kč/ks
A3 oboustranná kopie černobílá 7 Kč/ks
zdrav. dokumentace RTG oddělení na CD 100 Kč

Odeslání informace poštou

Dle platného sazebníku České pošty, s.p.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Pověření třetí osoby

!! Informace pro pacienty – v případě, že pověříte třetí osobu, aby vyzvedla výsledek vyšetření (příp. kopii dokumentace) nebo nahlížela do dokumentace, musí si přinést podepsané Pověření k přístupu do zdravotnické dokumentace, formulář ke stažení v sekci „Příloha“ !!