Ekonomický odbor

Finanční účtárna

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Finanční účtárna se stará o věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření podniku. Spolupracuje...

Operativní evidence

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.