Ekonomický odbor

Finanční účtárna

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Finanční účtárna se stará o věrné a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření podniku. Spolupracuje...

Mzdová účtárna

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Operativní evidence

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Personální oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
V naší nemocnici jsme plošně zrušili stabilizační dohody. Vycházíme tak vstříc dalšímu vzdělávání našich zaměstnanců bez nutnosti dalšího...