Rehabilitace

Akreditované pracoviště I. typu pro Rehabilitaci a fyzikální medicínu

Na Rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. poskytujeme ambulantní rehabilitační péči, komplexní léčebnou rehabilitační péči na akutních rehabilitačních lůžkách a dále zajišťujeme rehabilitační péči na všech lůžkových odděleních nemocnice. Oddělení je personálně i přístrojově vybaveno tak, aby mohlo plnit požadavky, které jsou na něj v regionu kladeny. Cílem rehabilitace je úprava, zlepšení či alespoň stabilizace zdravotního stavu pacientů s chorobami rehabilitací ovlivnitelnými.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

Nehrazené služby

Služby, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Patří mezi ně baňkování, kineziotaping, neinvazivní laserová terapie a uhličité...

Přístrojové vybavení rehabilitace

Motodlaha, motomed, případně částečná vířivka pomáhá při rehabilitaci našich pacientů.

Ambulance rehabilitace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Prioritně zajišťujeme vyšetření, ošetření a další péči u pacientů, kteří jsou v naší nemocnici hospitalizováni na jednotlivých...

Neurorehabilitace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance zajišťuje rehabilitační péči o pacienty s onemocněním centrálního i periferního nervového systému

  • stavy po...

Externí ambulance Úpice

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Zajištujeme zde pouze chod ambulance rehabilitačního lékaře, zatímco úkony fyzioterapeutek provádějí pracovnice privátní.

Lůžkové oddělení rehabilitace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Lůžková část rehabilitačního oddělení v trutnovské nemocnici zajišťuje péči o pacienty s poruchami pohybového aparátu ze spádové...