Rehabilitace

Akreditované pracoviště I. typu pro Rehabilitaci a fyzikální medicínu

Na Rehabilitačním oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. poskytujeme ambulantní rehabilitační péči, komplexní léčebnou rehabilitační péči na akutních rehabilitačních lůžkách a dále zajišťujeme rehabilitační péči na všech lůžkových odděleních nemocnice. Oddělení je personálně i přístrojově vybaveno tak, aby mohlo plnit požadavky, které jsou na něj v regionu kladeny. Cílem rehabilitace je úprava, zlepšení či alespoň stabilizace zdravotního stavu pacientů s chorobami rehabilitací ovlivnitelnými.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

Nehrazené služby

Služby, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Patří mezi ně baňkování, kineziotaping, neinvazivní laserová terapie a uhličité...

Přístrojové vybavení rehabilitace

Motodlaha, motomed, případně částečná vířivka pomáhá při rehabilitaci našich pacientů.

Ambulance rehabilitace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Prioritně zajišťujeme vyšetření, ošetření a další péči u pacientů, kteří jsou v naší nemocnici hospitalizováni na jednotlivých...

Neurorehabilitace

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ambulance zajišťuje rehabilitační péči o pacienty s onemocněním centrálního i periferního nervového systému

  • stavy po...

Externí ambulance Úpice

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Zajištujeme zde pouze chod ambulance rehabilitačního lékaře, zatímco úkony fyzioterapeutek provádějí pracovnice privátní.