Parkování

Přednostně používejte hlavní parkoviště. Parkovací místa v areálu, označená „Pacient“, používejte pouze pro akutní případy, a po nezbytně nutnou dobu. Děkujeme.

Hlavní parkoviště

Hlavní parkoviště (na obrázku označeno písmenem P) je vybaveno parkovacím systémem s automatickou pokladnou.

  1. Při vjezdu na parkoviště si u vjezdové závory po stisku tlačítka vyzvedněte parkovací kupon.
  2. Kupon uschovejte u sebe, nenechávejte ho ve vozidle.
  3. Před odjezdem z parkoviště kupon nejprve vložte do automatické pokladny (vedle vjezdové závory), která vypočítá případný poplatek za parkování (viz ceník).
  4. Po uhrazení požadované částky Vám bude parkovací kupon vrácen. Je možno požádat o potvrzení o zaplacení parkovného.
  5. Kupon použijte k otevření odjezdové závory do 10 minut od vložení do pokladny a opusťte parkoviště.
Ceník parkování
1. hodina zdarma
2. hodina 5,– Kč
Další započatá půlhodina 10,– Kč
  Parkovné do 10,– Kč je možno zaplatit mincemi, od 10,– Kč i bankovkami. Cena se řídí tarify města Trutnov.

Parkování uvnitř areálu nemocnice

Pro akutní případy je pacientům umožněno zaparkovat na menších parkovištích uvnitř areálu na parkovacích místech označených „Pacient“. Vjezd do areálu je povolen pouze přes vrátnici. Prosíme Vás, abyste z důvodu omezeného počtu parkovacích míst parkovali v areálu nemocnice pouze po nezbytně nutnou dobu. Neparkujte na parkovacích místech, která jsou vyhrazena označením pro zaměstnance nemocnice. Děkujeme.