Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 866 200
Inspekční pokoj+420 499 866 278

Návštěvní hodiny:

Den Čas
Pondělí – neděle 13.00 – 19.00

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
1. NP, vstup hlavním vchodem od hlavního parkoviště a od centrálních operačních sálů

Popis pracoviště

Oddělení se dělí na dvě části – anesteziologickou a resuscitační.

Anesteziologická část oddělení zajišťuje anesteziologický servis u operačních, diagnostických a bolestivých léčebných výkonů pro všechna oddělení nemocnice. Nabízí možnost epidurální analgezie k vedení bezbolestného porodu. Konziliární formou se podílí na léčbě chronické a neztišitelné bolesti u hospitalizovaných pacientů.

Resuscitační část oddělení ARO zajišťuje resuscitační a vyšší intenzivní péči pro pacienty s hrozícím nebo již probíhajícím selháním základních životních funkcí.

Oddělení má 5 lůžek, která jsou vybavena moderní ventilační a monitorovací technikou. Spektrum hospitalizovaných pacientů je široké – od krátkodobých hospitalizací pro intoxikace, přes stavy po závažných operačních výkonech a úrazech, až po dlouhodobé hospitalizace pacientů v chronické resuscitační péči.