Chirurgie

Akreditované pracoviště II. typu pro Chirurgii

Akreditované pracoviště I. typu pro Traumatologii

Oddělení se zabývá diagnostikou a léčením všeobecných chirurgických onemocnění orgánů dutiny břišní, některých onemocnění žláz s vnitřní sekrecí, onemocnění ženského a mužského prsu, onemocnění končetinových cév včetně břišní aorty, poranění pohybového ústrojí, dětských pacientů s některými onemocněními spadajícími do dětské chirurgie. Na chirurgickém oddělení se provádějí plánované a urgentní operační výkony jak klasickými tak laparoskopickými metodami.

Oddělení disponuje centrálními operačními sály s nejmodernějším technickým vybavením.

Všechny ambulance mají možnost akutních i plánovaných vyšetření v rozsáhlém a moderně vybaveném komplementu Oblastní nemocnice Trutnov (biochemická a mikrobiologická laboratoř, RTG včetně spirálního CT a magnetické rezonance, ultrazvuky, izotopové vyšetření a konsiliární vyšetření všech lékařských oborů).

Oddělení se také prezentuje v odborném tisku a odbornými přednáškami na celostátních a krajských akcích a v místním Spolku lékařů v Trutnově.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

Články v kategorii

Napsali jste nám

  • Dobrý den, ráda bych opět poděkovala personálu na chirurgické ambulanci, sloužícímu ve čtvrtek 27.6.2019 dopo­ledne, za milý a...
  • K rukám ředitele nemocnice, primáři MUDr. Vajcíkovi, MUDr. Crlové Dobrý den, chtěli bychom vám za celou rodinu poděkovat za vzornou péči...
  • Vážený pane řediteli. Chtěl bych touto cestou poděkovat celému oddělení chirurgie, včetně operačních sálů trutnovské nemocnice, za...
  • Děkujeme dnešnímu týmu 1.2.2019 na chirurgické ambulanci – MUDr. Lenner, sestřička a pán na sádrovně za milý přístup a péči o dceru při...
  • Dobrý den, moc děkuji panu doktorovi a sestřičce za dnešní ošetření rozseklého víčka na chirurgické ambulanci v 16:00hod. Nebylo to semnou...