Dětské oddělení

Akreditované pracoviště I. typu pro Dětské lékařství

Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení 19 let věku. Hospitalizuje i pacienty jiných oborů v dané věkové kategorii (např. chirurgie, ORL…). Zajišťuje péči o novorozence.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

Poskytování zdravotních služeb nezletilým

dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který mimo jiné upravil poskytování zdravotních služeb...

Aktuality

  • Výraznou finanční podporou projektu „Zlepšení prostředí pro dětské pacienty v Oblastní nemocnici Trutnov“ přispěla Nadace ČEZ k významnému...
  • Nesmírně nás těší, že i v nové hokejové sezoně pokračuje naše spolupráce s hokejovým klubem HC BAK Trutnov. V loňském roce jsme za jejich...

Napsali jste nám