Dětské oddělení

Akreditované pracoviště I. typu pro Dětské lékařství

Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení 19 let věku. Hospitalizuje i pacienty jiných oborů v dané věkové kategorii (např. chirurgie, ORL…). Zajišťuje péči o novorozence.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

MUDr. Kateřina Holá

primářka
Lékařský pokoj+420 499 866 518

MUDr. Petra Drábková

zástupce primářky
Lékařský pokoj+420 499 866 518

Poskytování zdravotních služeb nezletilým

dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který mimo jiné upravil poskytování zdravotních služeb...

Aktuality

  • Dobrý den, s platností od zítřka 24.2. se ruší zákaz návštěv v naší nemocnici. Bc. Tereza Dudáčková, hlavní sestra
  • Nezisková organizace Duhový domov nechala vzniknout projektu MUZYKU(K)S, díky kterému chce přispívat na různé charitativní záměry. Část...
  • Dobrý den, chtěla bych vám poděkovat za vstřícný a milý přístup při hospitalizaci našeho syna, který u vás byl se zlomeninou ruky od 15.-...
  • S platností od 3. února platí v Oblastní nemocnici Trutnov úplný zákaz návštěv pacientů. Důvodem je vzrůstající počet lidí nakažených...
  • Mikuláš se svojí andělsko-čertovskou družinou při hledání všech zlobidel, neposluchů a nezbedů nevynechal ani dětské oddělení trutnovské...