Dětské oddělení

Akreditované pracoviště I. typu pro Dětské lékařství

Oddělení poskytuje diagnostickou a léčebnou péči do dovršení 19 let věku. Hospitalizuje i pacienty jiných oborů v dané věkové kategorii (např. chirurgie, ORL,…). Zajišťuje péči o novorozence.

Oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k odborné způsobilosti.

MUDr. Petra Drábková

primářka

Poskytování zdravotních služeb nezletilým

dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který mimo jiné upravil poskytování zdravotních služeb...

Aktuality

Kariéra

  • Přijmeme do týmu dětského oddělení lékaře/lékařku na pozici zástupce primáře. Nástup možný ihned, nebo dle dohody. Kontakt: personální odd...
  • Přijmeme lékaře/lékařku na dětské oddělení v Trutnově.
  • Přijmeme všeobecné sestry do třísměnného provozu na lůžková oddělení. Absolvované pomaturitní specializační studium z ošetřovatelské péče v...