Pracoviště akreditovaná pro vzdělávání lékařů a nelékařů

Naše nemocnice má akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR *1) pro vzdělávání lékařů v oborech:

 • vnitřní lékařství,
 • gastroenterologie,
 • gynekologie a porodnictví,
 • chirurgie,
 • rehabilitace a fyzikální medicína,
 • traumatologie,
 • ortopedie,
 • oftalmologie
 • dětské lékařství,
 • hematologické a transfúzní lékařství,
 • klinická biochemie,
 • lékařská mikrobiologie,
 • nukleární medicína,
 • neurologie,
 • nefrologie,
 • radiologie a zobrazovací metody.

Naše nemocnice má akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR *2) pro vzdělávání nelékařů v oborech:

 • příprava porodních asistentek,

 1. podle § 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a podle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 2. podle § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 68 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů