MUDr. Martin Šimák

místopředseda představenstva

primář

Anesteziologie a resuscitace
Ředitelství
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
simak.martin@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 499 866 207

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oddělení se dělí na dvě části – anesteziologickou a resuscitační.

Anesteziologická část oddělení zajišťuje...