Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 866 334

Umístění

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
3. NP

Popis pracoviště

Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (IC, iktové centrum dle dřívější terminologie) v oblastní nemocnici Trutnov a.s. (ONT) je součástí celostátní sítě (32 IC). Těmto centrům jsou logisticky nadřazena Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče (KCC, dříve komplexní cerebrovaskulární centra, 13 KCC).Naše IC spolupracuje s KCC FN Hradec Králové. IC v ONT zajišťuje komplexní diagnostiku a terapii u pacientů s CMP, jedná se o multioborové centrum, na kterém participují vedle neurologie také další obory (interna, ARO, radiodiagnostika, rehabilitace, laboratorní komplement a další). Součástí IC jsou lůžka intenzivní péče (neurologická JIP 5 lůžek, multioborová JIP 2 lůžka, ARO 1 lůžko).

Primárním terapeutickým nástrojem v IC je tzv. systémová trombolýza u ischemických CMP (podání trombolytika v hodinové infúzi s cílem „rozpuštění“ tepenného uzávěru), který je indikován do 4,5 h od vzniku CMP, pokud CT nález či další vyšetření nepředstavují kontraindikaci. KCC disponuje další možností léčby – mechanickou embolektomií, kterou je možné provést do 6 h od vzniku CMP, a to i po systémové trombolýze, pokud nebyla úspěšná. Využíváme digitalizaci radiodiagnostických nálezů a možnost rychlého zobrazení v rámci ONT i sdílení s odborníky z jiných pracovišť (ePACS). Rehabilitace je nedílnou součástí péče o pacienty s CMP, probíhá již na neurologickém oddělení, co nejdříve, pokud to celkový stav pacienta dovolí. Časná rehabilitace našich pacientů s CMP je poskytována na rehabilitačním oddělení.

Časový faktor pro možnosti léčby ischemické CMP je zásadní, specifickou léčbu může dostat jen ten pacient s CMP, který do IC nebo KCC přijede včas. Proto je nezbytné, aby lidé znali příznaky cévní mozkové příhody (náhlý vznik, porucha řeči, pokles koutku, porucha hybnosti na polovině těla – např. nezvedne obě horní končetiny nad hlavu) a co nejdříve volali 155 Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradec­kého kraje.