Trutnovská nemocnice je čerstvě prověřená z hlediska kvality a bezpečí péče

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Po téměř ročním prověřování kvality a bezpečnosti poskytované péče udělili inspektoři Spojené akreditační komise (SAK) Oblastní nemocnici Trutnov příslušný certifikát. „Certifikát o akreditaci je doklad, který potvrzuje neustálý rozvoj v přístupu k pacientům a klientům s ohledem na jejich bezpečí, úctu a respekt a na rozvoj příjemného prostředí v nemocnici,“ uvedla manažerka kvality Jarmila Ročková.

Akreditační komisaři se při prověřování zaměřili na nejrizikovější oblasti zdravotní péče pro pacienta i personál. Prozkoumali stohy nejrůznějších dokumentů, které dávají základ k provádění kvalitní péče. „Dlouhodobě v nemocnici již funguje předpis k prevenci pádů a nemocničních nákaz, k zamezení záměny pacienta, k předoperačnímu bezpečnostnímu procesu či k podávání rizikových léků,“ říká Jarmila Ročková. Avšak bez nastavení v praxi by samotné předpisy příliš význam neměly, proto je jejich dodržování ověřováno opakovanými interními audity. Mnoho času letošního roku proto tým pro přípravu akreditace pracoval na úpravě mnohých stávajících či úplně nových předpisů. „Jsou teď srozumitelnější, pro personál přívětivější a pomáhají pracovat s pacientem pro jeho nejlepší pohodu v době hospitalizace a léčby,“ uvedla manažerka.

Míru bolesti vyjadřují těžce nemocní pacienti a cizinci pomocí obrázků

„Nové předpisy jsme vytvořili například k léčbě bolesti,“ říká Jarmila Ročková a vysvětluje: „Do nemocnice obvykle přicházíte, když máte bolest; je to jedna z častých obtíží. A lékař při příjmu má povinnost vyhodnotit míru této vaší bolesti. Mnozí pacienti se ale nemohou slovně vyjádřit; například jsou po mozkové příhodě a nemohou mluvit, ale vnímají nás. Nebo malé dítě či cizinec. Pro jejich vyšetření jsme proto vytvořili šestistupňovou obrázkovou škálu bolesti, na které nám nemocný může ukázat míru své bolesti. Těmito podklady jsme vybavili jednotlivé ambulance i lůžková oddělení a odstranili tak závažnou bariéru v komunikaci.“ S bolestí u pacienta se dále pracuje při jeho hospitalizaci, kdy zdravotníci zaznamenávají míru bolesti v průběhu 24 hodin. „Sledujeme, jak dlouho trvá či jak se mění po podání analgetik, zda používáme podpůrné metody, jako je přiložení obkladu, úprava polohy pacienta. Na obrázku zaznamenáváme, kde je bolest lokalizována a jak postupuje.“

Sledování výživy u pacientů a nutriční konzília

Další důležitou oblastí nastavenou nově předpisy je oblast výživy pacientů. V trutnovské nemocnici posílili nutriční tým a od července letošního roku provádějí pravidelný nutriční skrínink, díky kterému se snaží zachytit riziko podvýživy pacienta. „Nejde jen o hledisko preventivní, ale stejně tak reagujeme, když nastane u pacienta závažná změna stavu, například po operaci, při zásadní změně léčby a podobně,“ dodává Jarmila Ročková. Vše je sladěno s mezinárodními kritérii, která tvoří například věk pacienta, BMI index; přihlíží se k jeho obvyklým stravovacím návykům, faktoru stresu a dalším. Novými opatřeními v oblasti výživy jsou také nutriční konzília – když sestra či lékař zjistí u pacienta problém s výživou, nahlásí jej nutričnímu terapeutovi. Ten pacienta vyšetří a zváží další opatření, která pro pacienta nastaví. Pokud je riziko vyšší, nastupuje lékařské konziliární vyšetření, které již působí na léčebné úrovni, například podáváním speciální výživy sondami, do žíly a další. „Všemi těmito opatřeními v oblasti nutriční výživy zajišťujeme, že by se nikomu z pacientů neměl zhoršit zdravotní stav z důvodu poruch výživy.“

O průběhu přípravy na akreditaci SAK

V průběhu uplynulých měsíců komisaři prověřovali všechna klinická i neklinická pracoviště Oblastní nemocnice Trutnov a zaměřovali se na oblast vedení zdravotnické dokumentace, dodržování platné vnitrostátní legislativy a práv pacientů. Konzultanti posoudili způsoby skladování, předepisování a podávání léků, rovněž kontrolovali provozní a hygienické podmínky některých pracovišť, nakládání s odpady, oblast informačních technologií. Hodnotili také oblast personální – rozsah kompetencí pracovníků. „Postupy, které jsme si pod dohledem komisařů v mnoha případech nově stanovili, musíme neustále dodržovat a po třech letech je znovu obhájit,“ uzavírá manažerka kvality Jarmila Ročková.

Zdenka Hanyšová Celá