Úspěšný dozorový audit

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Trutnovská nemocnice úspěšně absolvovala dozorový audit, který se uskutečnil ve dnech 15. – 17. 5. 2017. Auditoři certifikační společnosti ISO Stars EU, s. r. o. prověřili všechny oblasti zavedeného integrovaného systému řízení dle platných ISO norem v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentu (životního prostředí). Na základě výsledků auditu byla potvrzena platnost udělených certifikátů uvedených systémů. Kladně hodnocena byla především opatření přijatá ke zlepšování v oblasti kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Jarmila Ročková, manažerka kvality