Martina Středová

vedoucí ambulantní sestra

Plicní
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
stredova.martina@nemtru.cz

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Plicní ambulance zajišťuje diagnostickou, terapeutickou a dispenzární péči o dospělé pacienty s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí,...