MUDr. Eva Vítová

primářka

vedoucí antibiotického střediska

konsiliářka ATB terapie

Mikrobiologie a imunologie
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
vitova.eva@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Lékařský pokoj+420 499 866 400
Mobilní telefon+420 727 834 502

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Zabývá se serologickou a imunologickou diagnostikou infekčních onemocnění zejména na základě průkazu protilátek proti bakteriálním,...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

zpracovává klinicky nejzávažnější materiály: hemokultury, likvory, hnis z operačních ran, kanyly aj. Provádějí se zejména mikroskopická a...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Laboratoře provádějí pomocí nejmodernějších metod široké spektrum vyšetření v oblasti klinické mikrobiologie, která pokrývá klinickou...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Antibiotické středisko vyšetřuje mechanismy rezistence izolovaných bakteriálních patogenů vůči antibiotikům a na základě výsledků...