Upozornění - černý kašel

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

V posledním období sledujeme v našem kraji zvýšený výskyt černého kašle. Vzhledem k tomu je třeba v rámci diferenciální diagnostiky respiračních onemocnění na tuto infekci pomýšlet. K diagnostice mohou být použity různé metody, které jsme schopni na oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie kompletně zajistit:

  • kultivační průkaz bordetel (původce černého kašle) – bakterie jsou velmi citlivé na transport a manipulaci se vzorkem, vyšetření s nízkou citlivostí
  • metoda PCR pro průkaz DNA bordetel – nejcitlivější metoda, měla by být zahrnuta vždy i jako doplnění serologického průkazu
  • sérologie – průkaz specifických protilátek proti černému kašli

Žádanku na vyšetření vystavuje ošetřující lékař, vyšetření je možné provést i pro samoplátce.

Doporučená laboratorní diagnostika v závislosti na době trvání příznaků je uvedena v tabulce:

Metoda Akutní příznaky – do 2 týdnů jejich trvání Do 4 týdnů trvání příznaků Nad 4 týdny trvání příznaků Doba vydání výsledku (od příjmu materiálu do laboratoře) Cena pro samoplátce (Kč)*
Kultivační průkaz (provádí se, pokud není zahájena ATB terapie) Ano Ne Ne cca 7 – 10 dní 490
Detekce nukleové kyseliny PCR (do 5 dnů po zahájení terapie) Ano Ano Ne do 2 pracovních dní 950
Průkaz protilátek IgG a IgA proti pertusovému toxinu** Ne Ano Ano do 4 pracovních dní 450

*cena je za provedení vyšetření + odběru materiálu na OLMI, vč. DPH
**vyšetření neodliší protilátky po očkování a protilátky po prodělaném onemocnění

Černý kašel je možné léčit antibiotiky, proto je spolehlivá a včasná diagnostika důležitá pro úspěšnou léčbu a zabránění dalšímu šíření infekce.
Pro bližší informace přikládáme odkazy, v nichž jsou uvedeny obecné informace ohledně černého kašle a standardní postupy laboratorní diagnostiky pertuse a parapertuse pro odborníky.

Odběr materiálu na vyšetření provádí ošetřující lékař, případně je možné využít odběrovou místnost OLMI (Po – Pá v 10 –11 h). Při odběru materiálu na OLMI, prosím, používejte při příznacích jakéhokoliv respiračního onemocnění nebo i jen při podezření na něj respirátor nebo roušku. Děkujeme za ohleduplnost.

Pro veřejnost: https://szu.cz/…i-informace/

Pro odborníky: https://szu.cz/…ZU_logo2.pdf

1
Kultivační nález bakterie Bordetella pertussis – zdroj Národní referenční laboratoř pro pertusi a difterii

2
Mikroskopický preparát nálezu Bordetella pertussis z pozitivní kultivace – zachyceno na OLMI 26.3.2024