Trutnovská nemocnice je opět prověřená z hlediska kvality a bezpečí péče

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Po třech letech od získání první akreditace kvality a bezpečí od Spojené akreditační komise o. p. s. (SAK) nemocnice v Trutnově přistoupila v prosinci 2019 k obnově certifikátu. Auditoři SAK během auditu v nemocnici prověřili procesy, které mají bezprostřední vliv na bezpečí péče o pacienty. Navštívili klinická pracoviště i podpůrné úseky, zkoumali stav vedené dokumentace, dodržování zákonných požadavků. Součástí šetření bylo i ověření, zda se nemocnice v uplynulých třech letech aktivně zabývala řízením kvality, prováděla preventivní opatření na možná rizika ve zdravotní péči. Opomenuta nebyla ani oblast péče o zaměstnance, především bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Na základě výsledků šetření nemocnice znovu získala akreditaci Spojené akreditační komise s platností do prosince 2022. 

Další informace zde.