Nejčastější otázky pacientů ke scintigrafickému vyšetření

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Co je scintigrafie?

Jedná se o vyšetření pomocí velmi malého množství radioaktivní látky (radiofarmaka), při němž se hodnotí rozložení této látky ve vyšetřovaném orgánu (kosti, plíce, ledviny, mozek apod.). Umožňuje zhodnotit zejména funkční stav, strukturní změny a případně odhalit, potvrdit nebo vyloučit chorobné změny. Komu se toto vyšetření provádí? Scintigrafii lze provést každému, od dětí po lidi ve vysokém věku. V případě kojení je potřeba přerušit kojení na určitou dobu (zpravidla jeden až dva dny). Velmi důležité je upozornit lékaře před injekcí i na možnost těhotenství – v takovém případě se vyšetření odloží nebo nahradí, je-li to možné, jiným postupem. V případě jakýchkoli pochybností nám tyto sdělte před injekcí.

Jak se vyšetření provádí?

Podle typu vyšetření se používají různá radiofarmaka, která se obvykle podávají do žíly. Po injekci je většinou nutná určitá doba na to, aby se tato látka zabudovala do místa určení/orgánu a mohlo se provést zobrazení orgánu pomocí gamakamery. Během vyšetření se pacient nesmí hýbat. Oblečení se ponechává, pokud neobsahuje významné kovové části. Kovové předměty je nutné odložit, neboť mohou bránit správnému zobrazení vyšetřované oblasti.

Je vyšetření nebezpečné? Při vyšetření se používá velmi malé množství radioaktivní látky, radiační riziko je minimální a z hlediska radiační zátěže je vyšetření srovnatelné s vyšetřením rentgenovým přístrojem. U dětí je použité množství radiofarmaka významně nižší. Používaná radiofarmaka nejsou toxická, nevyvolávají alergické reakce ani neovlivňují psychické a motorické schopnosti. Zhotovení více snímků nebo delší vyšetření nevyžaduje větší množství radioaktivní látky.

Jak dlouho je třeba čekat?

Čas mezi injekcí a snímkováním je různý podle druhu vyšetření. Rovněž se může lišit při stejném vyšetření podle toho, za jakým účelem se vyšetření u pacienta provádí. Obvyklý časový odstup od injekce bývá 2 až 3 hodiny. Někdy se zobrazení provádí ihned po injekci, výjimečně i další den. Pořadí pacientů volaných na vyšetřovnu proto nemusí odpovídat tomu, v jakém pořadí byli voláni k aplikaci radiofarmaka. Při injekci se pacientovi sděluje orientační čas, protože nelze u každého předem určit, jak dlouho vyšetření bude trvat (může se prodloužit o doplňující snímky).

Jak dlouho trvá zobrazení orgánu?

Podle druhu vyšetření od deseti minut až do jedné hodiny. Vždy budete předem informováni o postupu a časové náročnosti.

Je vyšetření bolestivé?

Injekce radiofarmaka je co se týče bolestivosti srovnatelná s odběrem krve.

Je nutné vynechat nebo změnit léky?

Ve většině případů toto není nutné. Pokud ano, podává tuto informaci lékař, který pacienta na vyšetření posílá.

Je nutná speciální příprava před vyšetřením?

Speciální příprava zpravidla není nutná. Je nutné se dostavit v určeném termínu a čase, neboť scintigrafická vyšetření jsou finančně náročná a radiofarmaka se postupně přeměňují na nepoužitelné (neradioaktivní) látky. Pozdní příchod proto může znamenat, že vyšetření nebude možné provést.

Co dělat, když se na vyšetření nemohu dostavit?

V případě vážného důvodu (horečka, těžké zhoršení zdravotního stavu), zatelefonujte včas na oddělení nukleární medicíny (telefon 499 866 344) nebo informujte Vašeho ošetřujícího lékaře a jeho prostřednictvím si zajistěte náhradní termín. Nedostavení se k vyšetření může znamenat vysoké finanční ztráty.

Jak se chovat po vyšetření?

Lze vykonávat všechno. V opodstatněných případech se doporučuje pít v daný den více tekutin, aby došlo k rychlejšímu vyloučení radioaktivní látky z těla. Radiofarmaka nemají vliv na řízení motorových vozidel. V případě cesty do zahraničí do 24 hodin konzultujte toto s pracovníky oddělení (detektory záření na letišti apod.). V případě potřeby vydáme potvrzení o aplikaci radiofarmaka.

Kam se posílá výsledek z vyšetření?

Výsledek se odesílá lékaři, který vyšetření objednal. Pokud požadujete výsledek pro jiné zdravotnické pracoviště, domluvte si odeslání nebo převzetí kopie na našem oddělení. V případě, že si potřebujete výsledek převzít v den vyšetření, je nutné toto oznámit předem, ne vždy je to však vzhledem k velikosti našeho oddělení a provozu možné.

Další dotazy Vám rád zodpoví personál oddělení.