Poděkování na interní odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den paní magistro,

chtěl bych touto cestou poděkovat lékařům, zdravotním sestrám a personálu lůžkového oddělení interny pod vedením pana primáře MUDr. Janouška za péči, které se mě dostalo v rámci 3 týdenní hospitalizace na tomto oddělení. Po celou dobu mého pobytu jsem se setkával s profesionálním a lidským přístupem k řešení mé léčby.

Jmenovitě bych chtěl zmínit mého ošetřujícího lékaře MUDr. Seidla a MUDr. Pražákovou, kteří nad rámec svých nemalých povinností si našli čas na řešení situací, které vyvstaly během mého pobytu. Poděkování patří zdravotním sestrám a sanitářům oddělení.

S pozdravem,

Mgr. L. L.