Poděkování na interní oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím poděkovala paní doktorce Crlové i všem sestřičkám z jejího oddělení za jejich přístup k pacientům a jejich profesionalitu.

Kolonoskopické vyšetření je veřejností vnímáno jako strašák, bála jsem se ho i já, ale naprosto zbytečně. Od prvního kontaktu při přípravě na vyšetření až po výkon samotný, jsem se setkala jenom s laskavostí a pochopením.

Ještě jednou děkuji a prosím, abyste můj dík tlumočil.

S přáním všeho dobrého,

B. D.