Poděkování na neurologické odd.

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

tímto bych chtěl všem poděkovat, co pracují na neurologii JIP 3. patro Trutnov, který se starají o moji maminku po mozkové mrtvici. Moc si těchto lidí vážím. Takže všem moc moc moc děkuji. A vážím si přístupu a chování, co pro moji maminku dělají.

S pozdravem,
S. D.