Poděkování na neurologii, rehabilitaci a internu

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za péči ve vaší nemocnici, kterou na různých odděleních poskytli vaši pracovníci mému manželovi. Manžel v prosinci 2019 prodělal mozkovou příhodu. Od té doby byl hospitalizován na Neurologii, Rehabilitaci, JIP, Interně. Velký dík za péči a snahu manžela alespoň částečně vrátit k soběstačnosti do běžného života. Při každé návštěvě jsem se setkávala s milým a ochotným personálem. Viděla jsem, že i přes nelehkou situaci je manžel v čistotě a pořádku. Tato snaha a úsilí byla bohužel zmařena neodbornou péčí a pozdním zajištěním odborné pomoci v jednom soukromém zařízení pro seniory.

J.S., manželka