Poděkování na rehabilitaci a ortopedii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Chtěl bych touto cestou poděkovat primářce Silvii Šidákové, sestře Martině Božič Pěchočové, sestře Karle Hellingerové a sestře Ivě Burlakové za příkladnou pooperační péči na ortopedickém a rehabilitačním oddělení.

Děkuji

J. M.