Poděkování pracovníkům ON v Trutnově za profesionální a lidský přístup

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážený pane předsedo a představenstvo Oblastní nemocnice v Trutnově !

Chtěl bych touto cestou, z celého srdce, poděkovat pracovníkům Oblastní nemocnice v Trutnově za profesionální a lidský přístup v případu hospitalizace mého otce, který byl hospitalizován v Oblastní nemocnici Trutnov, dne 21.7. 2018, v podvečerních hodinách. Na interním oddělení ho přijímala vážená paní MUDr. Crlová, která svým vysoce profesionálním a lidským přístupem velice pozitivně zapůsobila na pacienta ( mého otce ) a jeho rodinné příslušníky. Otec byl hospitalizován, jak jsem již zmínil, na interním oddělení JIP, kde byl vyšetřen lékaři – odborníky. Následně byl hospitalizován 31.7. 2018 na Oddělení mužské chirurgie, kde byl dne 1.8. 2018 úspěšně operován.
Jménem svého otce a celé rodiny, co nejsrdečněji, děkujeme všem zúčastněným lékařům, sestrám a provoznímu personálu ( např. uklízečky ), za vstřícný a ohleduplný přístup. Prosím, vyřiďte jim náš vřelý dík, zejména pak lékařům:

MUDr. Crlové, MUDr. Janouškovi, MUDr. Blechovi, MUDr. Vajcíkovi, MUDr. Plzákovi, MUDr. Krohovi, MUDr. Bal Olena-Anastasi, MUDr. Ghalibovi a samozřejmě nesmíme zapomenout na tým sester, bez kterých není možný provoz nemocnice.

Ještě jednou moc děkujeme i za vyřízení našeho poděkování všem pracovníkům nemocnice za jejich nelehkou a někdy vyčerpávající práci. Přejeme vám všem stálé zdraví a veselou mysl.

S úctou V. K. syn s rodinou