Poděkování z dětského oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Nesmírně nás těší, že i v nové hokejové sezoně pokračuje naše spolupráce s hokejovým klubem HC BAK Trutnov. V loňském roce jsme za jejich velkého přispění zrekonstruovali hernu určenou přímo dětem, hospitalizovaným společně se svými rodiči. Ta nyní patří mezi chlouby dětského oddělení. Nyní jsme díky daru klubu HC BAK Trutnov a zároveň také finančnímu přispění Společnosti DUHA – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou se sídlem v Trutnově, která nám také zachovává svoji přízeň, získali dva nové televizory. Ty budou umístěny na jednotlivé pokoje pro malé i velké pacienty tak, že žádná místnost již nebude bez televize. To jistě velmi uvítají jak děti, tak jejich rodiče a příbuzní, kteří je navštěvují. Za finanční dary velmi děkujeme a nesmírně si jich vážíme.

Zaměstnanci dětského oddělení ON v Trutnově