Iva Pašková

staniční sestra

Chirurgie
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
paskova.iva@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Inspekční pokoj+420 499 866 240

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na oddělení jsou hospitalizovány ženské pacientky z diagnostických důvodů, nemocné po menších operačních výkonech a pacientky v ...