Sestrám a fyzioterapeutům jsme představili ergoterapii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Semináře k ergoterapii, které uspořádalo oddělení rehabilitace trutnovské nemocnice, se 9. října zúčastnilo 30 sester a fyzioterapeutů. Obor představila ergoterapeutka Martina Punčochářová. Zaměřila se na praktické ukázky využití ergoterapie na rehabilitačním oddělení a předvedla profesionální i alternativně vyrobené pomůcky, se kterými pracuje.

Hlavním cílem ergoterapie je minimalizace postižení a co nejlepší návrat člověka do běžného života. Ergoterapie je lékařem předepsaná léčebná činnost a pomáhá lidem s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením vykonávat každodenní činnosti tak, že se nich zapojí i navzdory svému postižení nebo poruše. Ergoterapii vede ergoterapeut a u pacienta přihlíží k druhu jeho onemocnění, stavu a věku, k jeho osobnosti a možnostem. Slouží k udržení nebo znovunabytí jeho funkčních schopností. Je přísně individuální pro každého pacienta.