Transfúzní oddělení pokračuje ve spolupráci s firmami v regionu

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ve druhé polovině května se uskutečnilo „Darování krve s firmou TEE Connectivity“, dostavilo se 13 dárců, z nichž byli 2 prvodárci. „Jedná se o tradiční akci. Již několik let máme jarní a podzimní termín, kdy přijdou zaměstnanci darovat krev. Kolektivní odběr je vhodnou příležitostí, jak se do dárcovství krve zapojit. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří jsou ochotni přijít a darovat krev a zároveň i zaměstnavateli, který jim tuto záslužnou činnost umožní,“ říká Zdeňka Müllerová, vrchní laborantka. Stejným způsobem spolupracuje transfuzní oddělení se společností Siemens a další noví partneři jsou vítáni. V případě zájmu stačí kontaktovat vrchní laborantku transfúzního oddělení.