Úspěšný rok 2019 v trutnovské porodnici

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Budoucí maminky si čím dál častěji jako místo svého porodu vybírají trutnovskou porodnici. Ta v roce 2019 zaznamenala nejvíce narozených miminek od roku 2010. Nejčastějšími jmény čerstvě narozených miminek byla Jakub a Anna.

Porodnice v Oblastní nemocnici Trutnov hlásí za rok 2019 výrazný nárůst nových občánků, kteří budou mít již celý život v rodném listě místo narození – Trutnov. V loňském roce si trutnovskou porodnici vybralo pro svůj porod 683 maminek, a tím došlo k meziročnímu nárůstu o 44 porodů. Nejedná se však pouze o významný meziroční nárůst, ale o nejvíce uskutečněných porodů v Trutnově od roku 2010. Celkem přišlo v trutnovské porodnici v roce 2019 na svět 691 dětí, z toho 341 dívek a 350 chlapců, 8 z nich byla dvojčata. Největší narozené miminko měřilo 55 cm a vážilo 5300 g.

V posledních dvou letech zaznamenáváme trend mírného nárůstu počtu porodů, který připisujeme opětovnému získávání důvěry maminek v naši porodnici,“ řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Oblastní nemocnice Trutnov, MUDr. Milan Krotký. Nejvíce porodů bylo v květnu a červenci (68 porodů), a naopak nejméně se rodilo v dubnu a říjnu (46 porodů). Mezi nejčastěji volená jména loňských novorozenců v Trutnově patřila mezi chlapci Jakub, Matěj, Matyáš a mezi dívkami Anna, Natálie, Eliška. Naopak mezi méně obvyklá jména lze řadit Jakub Ladislav, Michal Wiliam nebo Michael Nicolas a u dívek Rea Mária, Eleanor Mária nebo Thea Olivia.

Zvyšování důvěry maminek v trutnovskou porodnici je výsledkem dlouhodobé práce. Pracovníci oddělení se snaží o maximální vstřícný přístup k rodičkám. Porodnice zároveň v poslední době zavedla nové služby, jako jsou například nonstop laktační linka, rozšíření předporodních kurzů, cvičení nastávajících maminek či dny otevřených dveří pro nastávající rodiče. „Jako samozřejmost vnímáme příjemné prostředí a kvalitní vybavení jak pro porod, tak i pro péči o novorozence, které se snažíme neustále zlepšovat,“ doplňuje vrchní sestra porodnice Mgr. Lenka Mikešová. Že se do zlepšování vybavení porodnice investují nemalé částky lze dokreslit i skutečností, že začátkem letošního roku bude porodnice nově vybavena nejnovějším porodním křeslem v hodnotě přes 0,5 mil Kč.

Spokojenost rodiček nemocnice zjišťuje formou dotazníkového šetření. Maminky zde hodnotí kvalitu služeb, vstřícnost a přístup personálu, stravu, respektování soukromí či prostředí porodnice. „Velmi nás těší, že vloni v šetřeném období by 100 % dotazovaných doporučilo naši porodnici svým známým,“ uzavírá MUDr. Krotký.