V nemocnici lze platit bezhotovostně

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov se snaží minimalizovat hotovostní platby pacientů a zároveň zvýšit platební komfort na jednotlivých odděleních. Bezhotovostní způsob placení je příjemnější také pro naše zaměstnance, kterým odpadá povinnost manipulovat s finanční hotovostí, a mimo jiné je tento způsob platby bezpečnější také z hlediska potenciálního infekčního přenosu. Na přelomu března a dubna letošního roku proto bylo na odděleních nemocnice nainstalováno osm nových platebních terminálů, které umožňují bezhotovostní pacientské úhrady běžnými typy debetních a kreditních karet vydaných v zemích EU i mimo EU. Umožněna je také úhrada pomocí mobilních aplikací. V nemocnici už je celkem 14 terminálů. Od května loňského roku, kdy byla možnost bezhotovostní platby pouze v hlavní pokladně, tak nemocnice tento způsob úhrady výrazně posílila.

Kde najdete platební terminály

Hlavní pokladna

Interní oddělení – ambulance

Neurologické oddělení – ambulance

Dětské oddělení – pohotovostní ambulance

Gynekologicko-porodnické oddělení – kartotéka

Gynekologicko-porodnické oddělení – příjmová kancelář

Lékařská pohotovostní služba – ambulance

Ortopedické oddělení – ambulance

Oddělení rehabilitace – recepce

Chirurgie – ambulance

Oddělení klinické biochemie

Oddělení oční – ambulance

Klientské centrum

Mimo uvedenou síť pevně připojených platebních terminálů je k dispozici také jeden přenosný terminál v současnosti využívaný v tzv. odběrovém stanu pro samoplátcovské úhrady laboratorního vyšetření na COVID-19.