Všechna oddělení až na porodnici jsou v provozu

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Od dnešního dne jsou všechna oddělení, kromě porodnice, v provozu.