Kontraindikace k vyšetření

Absolutní

první trimestr gravidity!

Relativní

  • vyšší stadia gravidity, laktace, těžká inkontinence nebo neklid či fobie pacienta.
  • Radiační zátěž u kojících matek zhodnotí lékař ONM (podle farmakokinetiky použitého radiofarmaka), převážně je potřeba přerušit kojení alespoň po dobu 12–24 hod.
  • Lékař ONM může v ojedinělých případech (duplicitních vyš., nespolupráci pacienta, nezajištění těžší inkontinence a pod.) od vyšetření ustoupit. V takovém případě vždy, nejčastěji telefonicky, informuje odesílajícího lékaře a domluví se s ním na dalším postupu.