Používané radionuklidy

Všechna vyšetření v současné době provádíme radiofarmaky značenými metastabilním 99mTc, který získáváme z metastabilního molybdénu. 99mTc má poločas rozpadu 6 hodin , takže za 24 hodin dochází k jeho samovolnému vymizení, které je urychlováno již uvedeným zvýšeným příjmem tekutin.