Průběh vyšetření, příprava a objednávání

Před odesláním k vyšetření na naše oddělení je třeba řádně poučit pacienta alespoň o podstatě a důvodu tohoto vyšetření, přípravě před vyšetřením a orientační době, po kterou toto vyšetření bude trvat.Vyšetření nebývají zvláště náročná na přípravu, provedení není pro pacienty významně zatěžující nebo nepříjemné (obvykle se jedná pouze o poležení při vyšetření a o předchozí nitrožilní aplikaci radiofarmaka). Převážná většina vyšetření probíhá bez přípravy. V některých případech je nutné, nebo vhodné vysadit léky, které mohou výsledek ovlivnit, případně zajistit, aby byl pacient na lačno.

Upozornění

Pacient by se měl na vyšetření dostavit v době, na kterou byl pozván. Vyšetření s aplikací radionuklidy značených farmak je finančně nákladné a radiofarmaka jsou připravována v ranních hodinách. Jejich nevyužití (mají trvanlivost jen několik hodin) bývá jednak významnou finanční ztrátou pro naše oddělení, jednak by mohl být preparát využit pro jiného pacienta. Není-li možné, aby se pacient na objednané vyšetření dostavil, je nutné, abychom o tom byli včas, nejlépe telefonicky, informováni.