Náležitosti žádanky

Po telefonickém nebo osobním objednání se pacient v uvedený den dostaví na naše oddělení v doporučenou hodinu s řádně vyplněnou žádankou od odesílajícího lékaře a s průkazem své zdravotní pojišťovny.

Na žádance musí být uvedeno:

  • jméno a příjmení,
  • rodné číslo,
  • kód pojišťovny,
  • adresa bydliště,
  • hmotnost pacienta,
  • základní, případně vedlejší diagnozy (včetně kódu MKN),
  • u žen vyznačena případná gravidita nebo kojení.

Žádanka musí být opatřena razítkem odesílajícího zdravotního zařízení, číslem odbornosti a IČO odesílajícího lékaře. Musí obsahovat přesnou specifikaci požadovaného vyšetření s jeho zdůvodněním, případně další informace jako klaustrofobie apod.