Krev prolitá na Bojišti tentokrát zachrání život

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Ve dnech 9 – 10. června zajistili pracovníci Transfúzního a hematologického oddělení trutnovské nemocnice odběrové místo pro nábor potenciálních dárců kostní dřeně na skautském setkání Obrok 2017, a to ve spolupráci s Českým národním registrem dárců dřeně a organizací Junák – český skaut.

Skupina pěti pracovníků našeho THO odebrala 97 nových dárců a trpělivě odpovídala na dotazy případných zájemců o vstup. Každý z mladých skautů datoval 2 ml krve pro vyšetření HLA (lidských lymfocytárních antigenů)

Řada z dárců měla čerstvě 18 let, někteří museli překonat strach z bolesti, z pohledu na jehlu ..

Samotné setkání skautů Obrok mělo vynikající atmosféru a všechny nás positivně naladilo.

MUDr. Josef Kunčar, primář THO

Děkujeme firmě Safres Group s.r.o. ze Dvora Králové zastoupené panem Janem Špatenkou za zapůjčení sanitního vozu Mercedes Sprinter. Vůz tvořil nezbytné zázemí pro provádění odběrů.