Nabízíme stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Královéhradecký kraj finančně motivuje studenty zdravotnických oborů, aby zůstali po studiích pracovat v krajských zařízeních. Studenti posledních ročníků zdravotnických škol a nelékařských oborů mohou získat jednorázové stipendium ve výši 60–80 000 Kč, pokud se zavážou k práci v krajských nemocnicích na dobu min. 3 roky. Stipendia jsou vypisována Nadačními fondy jednotlivých nemocnic, které vznikly při daných městech. Každý program se trochu liší od potřeb dané nemocnice, výší stipendia a termínem podání. Také město Trutnov má vypsaný program, termín přihlášek byl prodloužen v druhé kole až do 30. dubna.

Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, radiologický laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, a to s výší stipendia: pro studenta střední školy 60 tisíc Kč, pro studenta vyšší odborné školy 70 tisíc Kč, pro studenta vysoké školy 80 tisíc Kč.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musela být v I. kole doručena nejdéle do 28. února 2019 na adresu Nadačního fondu. Podání přihlášek je nyní prodlouženo do 30. dubna 2019.

Podmínky stipendia a bližší informace najdete zde: http://www.nemtru.cz/…nici-trutnov