Trutnovskou nemocnici povede Jaroslav Kratochvíl

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Představenstvo Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. 5. dubna na základě doporučení výběrové komise jmenovalo na pozici Člen představenstva Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Ing. Jaroslava Kratochvíla. Představenstvo trutnovské nemocnice v nejbližší době projedná návrh na jeho jmenování předsedou představenstva Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Ing. Kratochvíl nastoupí do funkce 24. dubna 2017.

„Po ústních pohovorech s přihlášenými uchazeči získal pan Kratochvíl největší podporu členů výběrové komise, která tohoto kandidáta následně doporučila představenstvu Zdravotnického holdingu ke schválení do funkce,“ řekl Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví a předseda výběrové komise. Miroslav Procházka, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, k tomu doplnil: „S Ing. Kratochvílem jsme po doporučení výběrové komise podrobněji projednali podmínky jeho působení ve vedení nemocnice i aktuální situaci v nemocnici, kdy prioritně je třeba řešit zejména motivaci a stabilizaci lékařů i sester. Osobně jsem přesvědčen, že komise vybrala dobře a pan Ing. Kratochvíl je tou správnou osobností do vedení trutnovské nemocnice. Reference, které jsme získali z předchozího působiště Ing. Kratochvíla, nasvědčují, že je zkušeným manažerem a ekonomem, schopným komunikátorem a nepodceňuje práci s lidmi. Vytvoření ovzduší důvěry, otevřenosti, vzájemné vstřícnosti a respektu mezi vedením nemocnice a zaměstnanci i mezi zaměstnanci navzájem bude nyní jedním z nejdůležitějších úkolů nového ředitele.“

Jaroslav Kratochvíl absolvoval studia na ČVUT v Praze (obor ekonomika a řízení výroby na Fakultě strojní), je také absolventem školicího programu v oblasti koučingu a lidských zdrojů na Erickson College International. Má bohaté profesní zkušenosti, v posledních letech působil v managementu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. – od roku 2008 do roku 2010 v pozici finančního ředitele, od roku 2013 do ledna 2017 v pozici generálního ředitele. Výběrové řízení na pozici Člen představenstva Oblastní nemocnice Trutnov a.s., s předpokladem výkonu funkce předsedy představenstva, vypsal Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje poté, co k 1. březnu 2017 z funkce předsedy představenstva Oblastní nemocnice Trutnov a.s. odvolal MUDr. Romana Koudeleho.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem pět uchazečů, jeden však ještě před konáním osobních pohovorů odstoupil. Pohovory výběrové komise s uchazeči se uskutečnily ve středu 29. března. Ve výběrové komisi zasedli: Ing. Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví, Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., Ing. Rudolf Kasper, předseda dozorčí rady Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova a poslanec PS PČR, MUDr. Pavel Plzák, lékař chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a poslanec PS PČR, MUDr. Silvie Šidáková, členka dozorčí rady Oblastní nemocnice Trutnov a.s., MUDr. Zuzana Dubová, zástupkyně Lékařského odborového klubu – svazu českých lékařů v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. a Iva Řezníčková, zástupkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. má 670 zaměstnanců a 300 akutních lůžek. V blízké době čeká nemocnici zásadní investice – modernizace a přístavba konsolidovaných laboratoří pro oddělení mikrobiologie, biochemie a hematologie. Odhadované náklady na přestavbu činí přes čtvrt miliardy korun. Investorem akce bude Královéhradecký kraj. ZHKhK