Úspěšný audit NASKL na Transfúzním a hematologickém oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Transfuzní a hematologické oddělení Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., získalo osvědčení o splnění podmínek Auditu II Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře (NASKL) pro dvě odbornosti, a to pracoviště transfúzní služby a hematologickou laboratoř.

Audit prověřil všechny činnosti laboratoře od organizační struktury, proškolení pracovníků až po vedení dokumentace. Auditoři ocenili zavedený systém řízení kvality na oddělení i výbornou úroveň znalostí laboratorního personálu. Úspěšný audit je i pozitivním signálem pro zdravotní pojišťovny. Osvědčení platí do roku 2021.