12. května – Mezinárodní den sester a ošetřovatelek

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych u příležitosti dnešního Mezinárodního dne sester a ošetřovatelek poděkoval Vám všem nejen za Vaši práci, obětavost, ale i za úsměvy a empatii, které denně rozdáváte v naší nemocnici. Tento den je připomenutím náročnosti profese nejen zdravotních sester, ale celého spektra nelékařských zdravotnických pracovníků.

Ke každodenní náročné práci nastupuje v naší nemocnici do služeb téměř 300 zdravotních sester a porodních asistentek, 56 laborantů a radiologických asistentů, 18 fyzioterapeutů a téměř 100 dalších odborných nelékařských zdravotnických pracovníků, ošetřovatelek a sanitářů.

Společnost, ve které žijeme, má bohužel tendenci často velmi rychle zapomínat. Zdravotnické profese zasluhují mimořádnou úctu a uznání nejen v době pandemie, kterou jsme i díky Vám zvládli na výbornou, ale právě za jejich náročnou každodenní práci. Moje uznání a respekt máte a hluboce se skláním před rozsahem činností, které denně profesionálně zvládáte.

Dnešní svátek je pro všechny příležitostí k vyjádření poděkování a respektu ke zdravotnickým profesím. Všechny zdravotní sestřičky a ošetřovatelky v posledním roce opět dokázaly, že mají při záchraně lidských životů a zdraví nezastupitelnou­ roli.

Nejen k dnešnímu dni Vám přeji hodně zdraví, optimismu a klidné léto podle Vašich představ.

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
předseda správní rady Oblastní nemocnice Trutnov a.s.