Co je potřeba po objednání k nám do centra pro léčbu PCSK9 inhibitory

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Pokud jste objednáni do naší metabolické ambulance k léčbě PCSK9 inhibitory, pro urychlení úvodního procesu je nutné donést od svého lékaře tyto dokumenty:

  • souhlas pacienta s injekční léčbou!!!!!!
  • žádanku
  • dokumentaci:
    • s výpisem netolerovaných statinů, dávek a nežádoucích účinků
    • s výpisem aktuální hypolipidemické léčby
    • se soupisem anamnézy se zaměřením na prodělaná KV a cévní onemocnění a rekonvalescence

Léčba je hrazená pojišťovnou 209, 211 a 207.
Lze hradit i jako samoplátce (měsíčně cca 8000 Kč).
Tímto předejdeme komplikacím a zbytečnému prodloužení vstupní konzultace.

Děkujeme za pochopení

Oddělení klinické biochemie