Děkujeme dárcům a těšíme se na ně v příštím roce

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Nevyhnutelnou součástí léčby u řady chorob je podání krevní transfuze. Aby byla v naší nemocnici zajištěna krev v potřebném objemu, je třeba mít dostatečně velký registr dárců, motivovat stávající dárce i získávat dárce nové. Proto Transfúzní oddělení oslovovalo širokou veřejnost i po celý letošní rok.

Hned na začátku roku jsme připravili pro dárce krve a plazmy sdružené v klubu dárců při ČČK přednášku o činnosti našeho oddělení spojenou s prohlídkou prostor pro výrobu transfúzních přípravků. V březnu se primář MUDr. Josef Kunčar setkal s pedagogy SOU Hostinné, kterým nabídl možnost darování krve pro studenty a předal materiály o dárcovství krve. V říjnu se v trutnovském Gymnáziu uskutečnila přednáška primáře pro studenty 4. ročníku a byla zaměřená na dárcovství kostní dřeně a v červnu jsme byli již opakovaně zapojeni do projektu „Daruj krev s rozhlasem“. Řadu informací se dárci dozvěděli při slavnostním setkání při předávání Janského plaket v červnu a listopadu 2016.

V letošním roce jsme opět pokračovali ve spolupráci s dvěma podniky našeho regionu – firmou Siemens a firmou TE Connectivity na poli dárcovství krve. Zaměstnanci firmy Siemens darovali krev ve 2 termínech a to 22. 3. a 18. 10. – celkem se dostavilo k odběru 32 osob, z nichž bylo 8 nových dárců. Firma TE Connectivity umožnila darovat krev svým zaměstnancům také ve dvou termínech, a to 16. 2. a 15.11. – k odběru přišlo celkem 46 osob, z nichž bylo 22 nových dárců. Děkujeme firmám i jednotlivcům za výbornou spolupráci, za ochotu přijít darovat nejvzácnější tekutinu, která může přispět k záchraně života.

Pracovníci našeho oddělení se budou snažit i nadále vytvářet příjemné a přátelské prostředí, kam se budou dárci rádi vracet.

Zdena Müllerová Vrchní laborantka oddělení hematologie