Dočasné přerušení plánované operativy v naší nemocnici

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážení pacienti,

epidemická situace v našem regionu se výrazně zhoršuje. Aktuálně je přibližně čtvrtina všech PCR testů v naší laboratoři vyhodnocena s pozitivním výsledkem a počet pacientů v naší nemocnici postupně narůstá. Tato situace nás nutí k opětovnému zavedení mimořádných opatření v naší nemocnici. Od pondělí 1. listopadu jsme byli nuceni zakázat návštěvy na všech odděleních a od 8. listopadu jsme nuceni omezit plánovanou operativu na centrálních operačních sálech v naší nemocnici. Jde zejména o pozastavení velkých plánovaných operací v celkové anestezii. Současně omezujeme provoz rehabilitačního, ortopedického a onkologického oddělení. Důvodem je vznik covidového oddělení, které si vyžádá personální posily z řad našich zdravotníků, a vznik oddělení se sdruženým lůžkovým fondem. Provoz ambulancí zůstává zachován. Omezení operativy se prozatím nedotkne ve větším rozsahu gynekologických výkonů a v plném provozu zůstává porodnice.

Uvědomujeme si, že tato opatření mají negativní dopad na kvalitu života pacientů, kterým bude jejich operace odložena. Tato situace nás velice mrzí, musíme ale reagovat na aktuální vývoj situace a zabezpečit pacienty, jejichž stav vyžaduje naši akutní pomoc.

Dovolujeme si Vás proto opětovně požádat o pochopení a spolupráci v této náročné době.

Za Oblastní nemocnici Trutnov

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
předseda správní rady ONT a.s.