Epidurální analgezie

přechodné přerušení nervových vzruchů podáním anestetika nebo analgetika do epidurálního prostoru v oblasti páteře.

Provedení epidurální analgezie

  • epidurální analgezii provádí anesteziolog
  • poloha rodičky je vleže na boku nebo v sedě v předklonu
  • provede se dezinfekce a zarouškování bederní oblasti zad
  • místně se znecitliví kůže a podkoží
  • pak se podá lokální anestetikum s opioidem do epidurálního prostoru
  • zavede se epidurální katétr, což je velmi tenká hadička, kterou žena na zádech vůbec necítí
  • katétr se připevní na rameno rodičky
  • zavedení epidurální analgezie trvá asi 5 až 10 minut a celý výkon popisuje většina rodiček jako víceméně nebolestivý
  • během působení anlagetika se může rodička volně pohybovat (pokud to umožní její stav i stav plodu)
  • po porodu je katétr bezbolestně odstraněn