Informace k očkování skupiny chronicky nemocných pacientů

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážení chroničtí pacienti,

pro možnost registrace do pořadníku na očkování je nutné u svého ambulantního specialisty získat jedinečný kód umožňující přístupu do rezervačního systému. Pacienti s chronickým onemocněním, kteří jsou již v péči ambulantních specialistů Oblastní nemocnice Trutnov požadující přístup do rezervačního systému pro přihlášení k očkování, budou řešeni individuálně dle jednotlivých oborů poskytované péče. Jejich nárok na přednostní očkování bude vždy posouzen odborným lékařem konkrétního oddělení.

Transfúzní a hematologické odd. – pacienti mohou volat ve všední den mezi 14 hod a 15,30 hod na tel. 499 811 273.
Interní odd. – pacienti mohou volat ve všední den od 7 hod do 14 hod na tel. 499 866 273
Onkologie – pacienti mohou volat ve všední den od 12 hod do 13 hod na tel. 499 866 327
Plicní odd. – oddělení osloví aktivně všechny registrované pacienty s nárokem na přednostní očkování a pošlou v následujících týdnech SMS pacientovi.
Neurologické odd. – pacienti mohou volat ve všední den od 13 hod do 15 hod na tel. 499 866 458

Pacient s chronickou chorobou, který dostane kód do rezervačního systému pro přihlášení na očkování je povinen se při samotném očkování prokázat poslední ambulantní zprávou z příslušné ambulantní poradny ne starší 2 let.