Koronavirus - jak postupovat

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Vážení pacienti, v případě podezření na onemocnění koronavirem zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a volejte linku 1212, příp. linku naší nemocnice: 499 397 345

Pouze v případě vážných zdravotních potíží nebo ohrožení života vytáčejte číslo 112.

Nejaktuálnější informace, rady a doporučení najdete na webových stránkách Ministerstva Zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

Další možné kontakty

– pokud nemáte obtíže, pouze podezření na nákazu:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz
Telefon: v pracovní době 495 058 111
Kdykoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz.
Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní telefon, bydliště.
Epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co nejdříve spojí.

– pokud máte obtíže a zároveň jste byli v kontaktu s nakaženou osobou:

Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové

Telefon: v pracovní době 7:30–15:30 hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30–7:30 hod. 721 417 310