Miminkům u porodu vyšetřujeme sluch

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Na novorozeneckém oddělení naší nemocnice jsme zahájili plošné vyšetření sluchu speciálním přístrojem u všech novorozenců, kteří se narodili v naší porodnici. „Toto vyšetření je nebolestivé a provádí se druhý až čtvrtý den po porodu u spících dětí,“ vysvětluje primářka dětského oddělení MUDr. Pavla Pokorná.

Pokud je i opakované vyšetření v porodnici negativní, následuje pak do jednoho měsíce věku dítěte vyšetření v ORL ambulanci.

Je-li i zde negativní výsledek potvrzen, ORL pracoviště pak stanovuje další postup. Porucha sluchu se může objevit i u dítěte, které nemá pro tuto vadu žádnou rodinnou zátěž.

„Cílem tohoto vyšetření je včasný záchyt vrozené poruchy sluchu u dítěte a zajištění případné následné péče tak, aby se zamezilo opoždění jeho komunikačních schopností. Případné řešení pomocí pomůcek by tak mělo být provedeno do šestého měsíce věku dítěte,“ doplňuje primářka Pavla Pokorná.

(zhc)